Premiär på IFAT: SEEPEX 4.0 presenterar världens första automatiskt justerbara pump. SCT AutoAdjust optimerar statorfästet med ett knapptryck. 

Premiär på IFAT: SEEPEX 4.0 presenterar världens första automatiskt justerbara pump. SCT AutoAdjust optimerar statorfästet med ett knapptryck.

 Under mottot ”Intelligenta pumpar som optimerar ditt företag” kommer SEEPEX med en världsnyhet på IFAT 2022 i München och presenterar redan idag morgondagens pumpgeneration. På den ledande mässan för vatten-, avlopps-, avfalls- och utvinningsindustri kommer branschledaren från Nordrhein-Westfalen att presentera världens första excenterskruvpump med en automatiskt justerbar statorfäste. Med ”SCT AutoAdjust” har SEEPEX fulländat sin internationellt patenterade och flerfaldigt prisbelönta Smart Conveying Technology (SCT). Specialisten för excenterskruvpumpar, pumpsystem och Digital Solutions demonstrerar med detta ännu en gång sitt ledarskap på marknaden inom området intelligenta och innovativa lösningar. Detta gäller även de andra mässpresentationerna av deras ”Digital Solutions” och ”Smart Air Injection”. SEEPEX ställer ut från den 30 maj till den 3 juni 2022 i Hall B1, monter 215/314 på Münchens mässcenter.

Det analoga blir digitalt. ”SCT AutoAdjust är ett ytterligare och logiskt steg från den analoga produktvärlden till den digitala pumpvärlden och är tekniskt unik i världen,” säger Dr. Stephan Mottyll, chef för Global Product Management på SEEPEX. Det Bottrop-baserade företaget driver en konsekvent vidareutveckling av de digitala affärsområdena med ambition och passion. Pumptillverkaren kombinerar sina digitala lösningar med den traditionella pumpverksamheten för att ge sina kunder mer tid för det väsentliga, sänka kostnader och förenkla processer.

Entspannt spänning – digitale underhåll 
På Världsmässan för miljöteknik i slutet av maj kommer den internationella handelspubliken att uppleva premiären av en helautomatiserad lösning med integrerade Industri 4.0-funktioner. Den aktuella premiumserien SCT AutoAdjust erbjuder revolutionerande innovationer inom området progressiva excenterskruvpumpar. Skruvnycklar och andra verktyg hör till det förflutna när det gäller underhåll. Ett fjärrklick och statorn är i toppform igen. Serien, som också har utvecklats utifrån kundens krav, gör underhållsarbetet mycket enklare och på så sätt bidrar till att spara tid och pengar. Spänningen säkerställer en konstant effekt och hög produktivitet. SEEPEX lovar ”maximal pålitlighet med absolut driftsäkerhet” samt ”det kortaste, snabbaste och lättaste underhållsarbetet någonsin. Produktiviteten höjs, underhållstiderna reduceras till ett minimum – bättre än så kan det inte bli.” Dessutom uppstår avsevärt minskade livscykelkostnader jämfört med pumpar utan SCT. SCT AutoAdjust finns i 1-stegs och 2-stegs versioner för tryck upp till 8 bar. 

SEEPEX har optimerat sin Smart Conveying Technology (SCT) sedan 2008. Den beprövade konstruktionsprincipen: Smart Stator består av två halvor, så att underhållet enkelt kan utföras av en person. Sug- eller tryckledningar måste inte längre tas bort. Med en integrerad spännanordning kan spänningen mellan rotor och stator ställas in för en optimal matning om flödesmängden minskar exempelvis på grund av slitage. I det senaste utvecklingssteget vid SCT AutoAdjust görs den här spänningen av statorn nu automatiserat med knapptryckning via en hydraulenhet, helt utan att specialverktyg används. I den nya generationen SCT AutoAdjust kan statorn sträckas antingen bekvämt från kontrollrummet via analoga signalledningar eller digitalt via olika fältbussystem. Snabb åtkomst på plats vid pumpen är möjlig via en kontrollpanel eller via Bluetooth via en app för Android- och Apple-surfplattor som redan är anslutna till SEEPEX-Pump Monitor.

Connected Services – alltid väl uppkopplade
Molnplattformen SEEPEX Connected Services är gränssnittet mellan intelligenta pumpar, tjänster och processer. Den samlar data från Condition Monitoring med hjälp av SEEPEX Pump Monitor eller kundens eget SCADA-system. Detta skapar förutsättningar för målinriktade utvärderingar och analyser som kan användas för processoptimering. Alla insamlade uppgifter sparas pålitligt och säkert i molnet. Realtidsuppgifterna från övervakningstjänsten levererar information om slitage eller indikationer på att reservdelar snart måste beställas om. Stilleståndstider undviks och driftsäkerheten ökar. De tillförlitliga utvärderingarna för förebyggande underhåll används, enligt beskrivningen i drifts- och underhållsanvisningarna på grundval av drifttimmarna för byte av växellådsolja, kalibrering av instrumenten. SEEPEX Advanced Analytics-programmet använder också historiska data för att möjliggöra prognoser för förutseende underhåll och identifiering av avvikande tillstånd. Genom att kombinera olika sensordata kan regler skapas för att utlösa larm. Till exempel skulle ett reducerat flöde vid ökat pumpvarvtal, jämfört med pumpens individuella kalibreringskurva, indikera slitage på pumpen. Om oavsiktliga processändringar visas, kan åtgärder vidtas i ett tidigt skede. Den djupgående analysen av alla insamlade pumpdata gör det också möjligt för SEEPEX att fastställa mer exakta livscykelprognoser för varje pumptyp med hjälp av ett avvikelsedetekteringstest.

Energisnål pumpning av avloppsslam över långa sträckor
Med ”Smart Air Injection” (SAI) lanserar SEEPEX en skräddarsydd systemlösning, vilken kombinerar fördelarna från två transportteknologier för att transportera starkt avvattnat slam extra energieffektivt över stora avstånd. Upp till 1 000 meter avloppsslam, komprimerat till proppar, kan transporteras till målet genom pulserad tryckluftsmatning i rör. För avfallshanteringsföretag kan alternativet snabbt löna sig jämfört med konventionella processer. Smart Air Injection (SAI) transporterar avloppsslam med en torrsubstanshalt på 20 till 40 % över långa avstånd. Den innovativa kombinationen av excenterskruvpumpar, en extra polymerinjektion och en pulsad tryckluftstillämpning gör att förtätat avloppsslam kan transporteras långa avstånd på ett energieffektivt sätt. Denna systemlösning är en så kallad förpackningsenhet där pumpen innehåller den dedikerade styrningslogiken samt polymerkomponenter och, om så önskas, tryckluftskomponenterna. Denna pump kan också anslutas till SEEPEX Connected Services som en tilläggstjänst.

Mer mångsidigt tillsammans
Sedan 2021 hör SEEPEX till Ingersoll Rand-gruppen, en global leverantör för processrelevanta flödes- och industrilösningar, bestående av fler än 40 renommerade märken. SEEPEX-systerbolagen Robuschi och Milton Roy ställer också ut på IFAT. Robuschi från Italien är en ledande leverantör av roterande kolv- och skruvfläktar, lågtrycksskruvkompressorer, vätskerings- och centrifugalpumpar samt andra kundanpassade lösningar för en flertal olika industrier. Milton Roy, som är baserat i USA, erbjuder lösningar för doseringspumpar och omrörare som hjälper till med nödvändig och korrekt bortskaffande av avloppsvatten.