Sweden (SV)
Tillbaka till produktlistan

SAI - FÖR BRYGGERIER OCH DESTILLERIER

IMPULSEN FÖR PILSNER OCH SPANNMÅL

Smart Air Injection (SAI) är en skräddarsydd paketenhet med många olika tillämpningar. Den innovativa kombinationen av progressiv kavitetspump och transport av tryckluft resulterar i en låg trycknivå i transportledningen. Detta ger en förlängd livslängd och minskade investerings- och driftskostnader.

Inom livsmedelsindustrin, särskilt i bryggerier och destillerier, transporterar SAI humle- och maltkärnor med hjälp av kontrollerade tryckluftsimpulser.

Flöde
0,5–30 m³/h
2–132 US gpm
Tryck
≤ 4 bar
≤ 60 psi

Funktioner Och Fördelar

Teknik, tillbehör och alternativ

sv-SE