Sweden (SV)
Tillbaka till produktlistan

SAI - FÖR AVLOPPSRENINGSVERK

PUMPNING PÅ LÅNGA AVSTÅND

Smart Air Injection (SAI) är en skräddarsydd paketenhet med många olika tillämpningar. Den innovativa kombinationen av progressiv kavitetspump och transport av tryckluft resulterar i en låg trycknivå i transportledningen. Detta ger en förlängd livslängd och minskade investerings- och driftskostnader.

Smart Air Injection används inom miljösektorn för att transportera avloppsslam upp till 1 000 meter med hjälp av tryckluft och gränsskiktsinjektion - bekvämt, extremt låg friktion och energieffektivt.

Flöde
0,5–30 m³/h
2–132 US gpm
Tryck
≤ 4 bar
≤ 60 psi

Funktioner Och Fördelar

Teknik, tillbehör och alternativ

sv-SE